HỆ THỐNG ĐO BỒN TỰ ĐỘNG ATG

Hệ thống đo bồn tự động – đo và hiển thị lượng nhiên liệu trong bồn