Nơi nhập dữ liệu cot-di-dong-2

Cột bơm di động

Còn hàng

hotline
Chi tiết

Cột bơm có gắn bánh xe, tay đẩy di chuyển được thuận tiện.

Có đầy đủ tính năng kỹ thuật.

Nhận xét sản phẩm