1. Chính sách bảo hành.
1.1. Phạm vi và điều khoản bào hành.
1.1.1 Phạm vi bảo hành:

Chính sách bảo hành được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng bởi nhà sản xuất.

1.1.2 Điều khoản bảo hành:

– Bảo hành tất cả các chức năng đã có, hoặc đã xây dựng của sản phẩm theo chính sách bảo hành nhà sản xuất.
– Bảo hành tất cả các lỗi liên quan đến nền tảng kỹ thuật nằm trong giới hạn đã cảnh báo đối với thiết bị
– Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ Quý khách khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm.

1.2. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo hành:

Trong trường hợp xảy ra sự cố sản phẩm, dịch vụ hoạt động không đúng do lỗi thuộc phạm vi bảo hành, Công ty chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm, chậm nhất sau 24h (hoặc 48h- trong trường hợp rơi vào hai ngày nghỉ) trong các điều kiện sau:

– Quý khách hàng thực hiện đúng các hướng dẫn và tư vấn về việc sử dụng và bảo vệ sản phẩm, dịch vụ đã quy định.
– Quý khách hàng thực hiện đúng quy trình tác nghiệp của sản phẩm và dịch vụ và chưa có bất kỳ dấu hiệu tự ý can thiệp vào các hạng mục kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành, do lỗi sử dụng và các nguyên nhân từ phía khách hàng công ty chúng tôi  sẽ tư vấn kịp thời các phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi trong thời gian sớm nhất với mức chi phí dành cho khối khách hàng của mình.

2. Chính sách bảo trì.
2.1. Phạm vi và điều khoản bảo trì.
2.1.1 Phạm vi bảo trì:

Chính sách bảo trì được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ công nghệ  do chúng tôi  cung cấp theo Quy định.

2.1.2 Điều khoản bảo trì:

Bảo trì và đảm bảo sự hoạt động của sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp trong quá trình hoạt động, bao gồm:
– Khắc phục các sự cố, lỗi kỹ thuật phát sinh do nguyên nhân sử dụng và điều hành sản phẩm dịch vụ, đảm bảo sản phẩm dịch vụ luôn được bảo trì trong trạng thái tốt nhất.
– Đào tạo hướng dẫn phương pháp sử dụng, quản trị sản phẩm dịch vụ định kỳ theo quy định và trong ngày làm việc qua điện thoại và email.
– Giải quyết các thắc mắc liên quan tới vận hành sản phẩm dịch vụ qua điện thoại và email.
– Được hưởng các chính sách hỗ trợ tính năng mới theo quy định hậu mãi của công ty.
– Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ Quý khách khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm nằm ngoài phạm vi bảo trì.

2.1.3. Xử lý sự cố trong phạm vi bảo trì:

Trong trường hợp xảy ra sự cố sản phẩm, dịch vụ hoạt động trong phạm vi bảo trì, Công ty sẽ tiến hành bảo trì chậm nhất sau 24h (hoặc 48h- trong trường hợp rơi vào hai ngày nghỉ) trong các điều kiện sau:

– Các sự cố phát sinh gây ra sự hậu quả cục bộ của sản phẩm và có thể phục hồi được nguyên trạng chức năng.
– Có đầy đủ các dữ liệu cần thiết do Quý khách hàng hợp tác cung cấp để tiến hành phân tích nguyên nhân gây ra sự cố.

Trong trường hợp sự cố quá nặng, ví dụ: các chức năng sản phẩm đã bị phá hủy, không thể phục hồi hoặc khó có thể phục hồi chức năng sản phẩm, Công ty sẽ đưa ra tư vấn giải pháp thích hợp để khôi phục và khắc phục các hậu quả do việc tạm ngừng hoạt động sản phẩm dịch vụ đối với Quý khách hàng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nằm ngoài phạm vi bảo trì, Công ty sẽ tư vấn kịp thời các phương án khắc phục và hỗ trợ phục hồi trong thời gian sớm nhất với mức chi phí dành cho khối khách hàng của mình.

*Lưu ý: Chính sách này được áp dụng cho các dòng sản phẩm thiết bị được cung cấp bởi chuyên trang