Cò bơm Tatsuno

Cò bơm Tatsuno

Còn hàng

hotline
Chi tiết

Cò bơm Tatsuno Nhật Bản

Kích cỡ:

Ø19 dùng cho bơm xăng

Ø25 dùng cho bơm dầu

Nhận xét sản phẩm