Cột bơm xăng dầu Tatsuno Neo

Cột  bơm Tatsuno Neo GDA 222

Hàng nhập khẩu Hàn Quốc

Chủng loại : Từ 1 vòi bơm đến 6 vòi bơm/1 sản phẩm

Lưu lượng : 40±5 lít/phút hoặc 80 ±5 lít/phút

error: Content is protected !!