HỆ THỐNG IN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hệ thống kết nối máy in hoá đơn điện tử cột bơm xăng dầu- dùng cho mọi loại cột bơm đồng thời trên một cửa hàng.

Uy tín- Tiết kiệm chi phí thay thế, không phải thay thế bộ điện tử

error: Content is protected !!