BỘ TRỤC BƠM TATSUNO

Bộ trục bơm TATSUNO – Bơm bánh răng: 

– Trục bơm Tatsuno kiểu răng khế.

  + Loại tiêu chuẩn 40l/p dùng cho cột bơm xăng.

  + Loại tốc độ 70l/p dùng cho cột bơm dầu tốc độ cao.

– Bánh đà buồng bơm Tatsuno: sản phẩm được đúc bằng hợp kinh nhôm.

– Xung điện (50) Tatsuno 02 vòng/lít.

  + Kiểu xung chìm  

error: Content is protected !!