Lường Tatsuno Nhật Bản luong luong-tatsuno made-in-japan-luong so-may-luong-tsn luong-tatsuno Luong TSN

Lường Tatsuno Nhật Bản

Còn hàng

hotline

Thông số kĩ thuật

Lường Tatsuno – Nhật Bản

Kiểu 4 piston, điều chỉnh dạng cơ khí

Cấp chính xác : ± 0.5%

Chi tiết

Lường Tatsuno – Nhật Bản

Kiểu 4 piston, điều chỉnh dạng cơ khí

Cấp chính xác : ± 0.5%

Nhận xét sản phẩm