Bộ điện tử EZON- Hàn Quốc

Bộ điện tử EZON

Xuất sứ : Hàn Quốc

Kiểu màn hình LCD, số to, đậm .

Chỉ số đơn giá : 5 số

Nguồn điện dải rộng từ 140V~ 26V

Chức năng: Kiểm tra được 10 lượt bán hàng trước.

Chức năng kiểm tra lỗi, ngừng bơm khẩn cấp

Hẹn bán theo đơn vị Tiền  hoăc Lít

error: Content is protected !!