Bộ điện tử EZON- Hàn Quốc

Bộ điện tử EZON- Hàn Quốc

Còn hàng

hotline

Thông số kĩ thuật

Bộ điện tử EZON

Xuất sứ : Hàn Quốc

Kiểu màn hình LCD, số to, đậm .

Chỉ số đơn giá : 5 số

Nguồn điện dải rộng từ 140V~ 26V

Chức năng: Kiểm tra được 10 lượt bán hàng trước.

Chức năng kiểm tra lỗi, ngừng bơm khẩn cấp

Hẹn bán theo đơn vị Tiền  hoăc Lít

Chi tiết

4Bộ điện tử EZON

Xuất xứ : Hàn Quốc

Kiểu màn hình LCD, số to, đậm .

Chỉ số đơn giá : 5 số

Nguồn điện dải rộng từ 140V~ 26V

Chức năng: Kiểm tra được 10 lượt bán hàng trước.

Chức năng kiểm tra lỗi, ngừng bơm khẩn cấp

Hẹn bán theo đơn vị Tiền  hoăc Lít

 

Nhận xét sản phẩm